Bester Sklejki sp. z o.o. sp.k. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut, Polska tel./fax: +48 17 225 24 60
Nadajemy meblom kształt
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/6/1.2
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usług dotyczących wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej i transportu produktów/eksponatów w związku z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 21.05.2019 - 24.05.2019 Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/6/1.2
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej i transportu produktów/eksponatów w związku z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia.
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej i transportu produktów/eksponatów w związku z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 21.05.2019 - 24.05.2019 Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Lista eksponatów
INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POPW/5/1.2

dotyczącego działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia.

Firma Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, że postępowanie ofertowe dotyczące realizacji działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 21.05.2019 - 24.05.2019 Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17 zostaje anulowane.

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe na realizację działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych.
Zapytanie ofertowe dotyczące działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/5/1.2
dotyczącego działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia.

BESTER SKLEJKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego działań związanych z udziałem Przedsiębiorstwa Bester Sklejki w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 21.05.2019 - 24.05.2019 - Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.
Zapytanie ofertowe dotyczące działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/4/1.2
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania dotyczącego dostawy oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami produkcji, zakupów surowców i magazynowania w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/4/1.2
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami produkcji, zakupów surowców i magazynowania
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami produkcji, zakupów surowców i magazynowania w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór oświadczenia osób dedykowanych do udziału w projekcie.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/3/1.2 (2)
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/3/1.2 (2)
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA W TARGACH ZAGRANICZNYCH.
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/3/1.2 DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA W TARGACH ZAGRANICZNYCH
BESTER SKLEJKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dotyczącego działań związanych z udziałem Przedsiębiorstwa Bester Sklejki w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 14.01.2019 - 20.01.2019 Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz – IMM Kolonia w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA W TARGACH ZAGRANICZNYCH.
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
Informujemy, iż firma BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BESTER SKLEJKI w skutek wdrożenia strategii wzorniczej”

W wyniku realizacji projektu firma BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wdrożyła rekomendacje wskazane w strategii opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Wartość projektu: 2 071 282.54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58.25%


ZAŁĄCZNIKI:
 1. Wersja PDF
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – REALIZACJA USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW DLA BESTER SKLEJKI SP. Z O.O. SP. K.
BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizacji usług doradczych w zakresie zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do wymagań producentów dla BESTER SKLEJKI SP. Z O.O. SP. K. w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/1/1.2
PYTANIE Z DNIA 19.09.18 r. DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW
PYTANIE:
Rozumiem, że opisane przez Państwa 19 spotkań nie tyczy się czasu poświęconego na opracowanie zebranych wcześniej danych? Czy może Pan przybliżyć Państwa oczekiwania co do przebiegu tych spotkań?

ODPOWIEDŹ: 
Spotkania są bezwzględnie potrzebne w celu prawidłowego przeprowadzenia usługi. 19 spotkań to jedynie elementem usługi, która składa się z wielu innych czynności. Cena całkowita za usługę, winna zostać podana po oszacowaniu wszystkich kosztów jakie zostaną poniesione .
PYTANIE Z DNIA 19.09.18 r. DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW
W związku z zaproszeniem naszej firmy do udziału w konkursie, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Nie znalazłem nigdzie miejsca na wskazanie kosztów dodatkowych (noclegi, dojazdy konsultantów). Czy cena całkowita zawierać ma w sobie te elementy?
 • Cena całkowita stanowić ma stawkę za roboczo-godzinę pomnożoną przez 133 (19 spotkań x 7 godzin)? W zapytaniu mowa o przygotowaniu raportu, którego przygotowanie wiąże się z pracą poza spotkaniami w Państwa zakładzie, tak więc powyższa ilość godzin powinna być o te prace powiększona.  
 • W zapytaniu nie jest jasno określone czy poza uzupełnionymi załącznikami oczekują Państwo przedstawienia oferty z przedstawiona metodyką naszej pracy?

ODPOWIEDZI:
Ad. 1 
Cena całkowita ma zawierać w sobie wszystkie koszty dodatkowe w tym noclegi oraz dojazdy konsultantów. 

Ad. 2 
19 spotkań to jedynie element usługi, która składa się z szeregu innych czynności. Oferent powinien skalkulować wszystkie koszty jakie poniesie i zawrzeć je w cenie jaką oferuje za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym. 

Ad. 3
Wszystkie wymagane załączniki są określone w zapytaniu ofertowym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – FORMY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci form w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
PYTANIE Z DNIA 18.09.18 r. DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW
PYTANIE:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczące usług doradczych w zakresie zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do wymagań producentów chciałam zapytać o kwestie związane z udokumentowaniem referencji.
Jako firma przeprowadziliśmy wiele projektów optymalizacyjnych lecz z różnych względów nie zawsze mamy od klientów pisemne referencje. Czy w związku z powyższym możliwość umówienia rozmowy referencyjnej z daną firmą jest dla Państwa w tym przypadku wystarczającym potwierdzeniem?

ODPOWIEDŹ:
W zapytaniu ofertowym jasno wskazujemy w jaki sposób należy dokumentować doświadczenie potencjalnych Oferentów. Nie jest dopuszczalna jakakolwiek inna forma dokumentowania doświadczenia. Brak udokumentowania doświadczenia w wymaganej formie będzie jednoznacznie z odrzuceniem oferty ze względu na niespełnienie wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją oraz organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do wymagań producentów w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Wzór zestawienie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę doświadczenia
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – GILOTYNA DO ŁUSZCZKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci gilotyny do łuszczki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NARZĘDZI MARKETINGOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań w zakresie narzędzi marketingowych i organizacyjnych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – FORMY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci form w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – GILOTYNA DO ŁUSZCZKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci gilotyny do łuszczki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NARZĘDZI MARKETINGOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • stworzeniu projektu strony internetowej oraz opracowaniu graficznych projektu strony www,
 • zaprojektowaniu katalogu produktów Bester – siedziska,
 • zaprojektowaniu katalogu produktów Bester – elementy architektoniczne,
 • zaprojektowaniu katalogu usług wraz z przewodnikiem po właściwościach sklejki,
 • opracowaniu wzornika materiałów i wykończeń,
 • zaprojektowaniu opakowań produktów,
 • opracowaniu strategii polityki cenowej,
 • zaprojektowaniu modelowego procesu obsługi klienta,
 • opracowaniu materiałów szkoleniowych w zakresie design thinking,

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Wzór metodologii realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w projektowaniu narzędzi sprzedaży/marketingu o wartości co najmniej 25 tyś. PLN każda
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadane doświadczenie w realizacji kompleksowych usług związanych z zaprojektowaniem narzędzi sprzedaży/marketingu
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – REALIZACJA USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA WYSZUKIWANIU, SELEKCJI, NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI NA TERNIE NIEMIEC I SZWAJCARII ORAZ PRZYGOTOWANIU PRODUKTU DO POTRZEB RYNKU DOCELOWEGO DLA BESTER SKLEJKI SP. Z O.O. SP. K.
BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizacji usług doradczych polegających na wyszukiwaniu, selekcji, nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi na ternie Niemiec i Szwajcarii oraz przygotowaniu produktu do potrzeb rynku docelowego dla BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k. w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.2
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – szlifierka pionowa
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – szlifierka krawędziowa
PYTANIE Z DNIA 31.07.18 r. DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE WYSZUKIWANIA, SELEKCJI, NAWIĄZANIA KONTAKTÓW Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI NA TERNIE NIEMIEC I SZWAJCARII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO POTRZEB RYNKU DOCELOWEGO
Pytanie:
W punkcie 2.2.1 Państwa zapytania ofertowego mowa jest o przeprowadzeniu badania oraz nagrywaniu wywiadu mającego na celu dopasowanie produktu do potrzeb rynku.  Pytanie co w przypadku, gdy respondent nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy? Czy jest możliwość realizacji badania i scenariusza wywiadu w formie pisemnej, a na końcu potwierdzonej podpisem i pieczątką osoby (respondenta) biorącej udział w badaniu?

Odpowiedź:
W sytuacji, gdy respondent nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy możliwe jest realizacja badania w formie wywiadu pisemnego, który to wywiad zostanie potwierdzony podpisem i pieczątką. Natomiast takie sytuacje winny występować w wyjątkowych sytuacjach, a podmiot odpowiedzialny za realizację badań winien przed rozpoczęciem badań (i dojazdem do firmy) informować o specyfice badań i konieczności rejestrowania przebiegu badania. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie notorycznie przedstawiał protokoły pisemne badań bez dźwiękowej ich rejestracji wówczas Zamawiający może żądać przeprowadzenia dodatkowych badań rejestrowanych dźwiękowo (bez dodatkowego wynagrodzenia). Wymóg ten wynika z jakościowego charakteru planowanych do realizacji badań

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/1.2 dotyczącego usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na ternie Niemiec i Szwajcarii oraz przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego

Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, iż w związku z pojawieniem się omyłkowego błędu pisarskiego w jednym z dokumentów stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego nr 1/1.2 tj. Wzór zestawienia zrealizowanych usług dotyczących internacjonalizacji (Załącznik nr 3) zmianie uległ następujący zapis:

Z:

ZESTAWIENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH INTERNACJONALIZACJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10 TYŚ. W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT”.

Na:

ZESTAWIENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10 TYŚ. W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT”.

Ponadto w ślad za zmianą tytułu dokumentu skorygowano nazwy w tabeli.

Pozostałe zapisy załączników oraz zapytania ofertowego nr 1/1.2 dotyczące usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na ternie Niemiec i Szwajcarii oraz przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego nie uległy zmianie.

Z uwagi na niską istotność wprowadzanej zmiany, termin na składanie ofert pozostaje bez zmian tj. oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 03.08.2018 r., do godz. 16:00 w siedzibie firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut.


ZAŁĄCZNIKI:
 1. Wzór zestawienia zrealizowanych usług dotyczących internacjonalizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE WYSZUKIWANIA, SELEKCJI, NAWIĄZANIA KONTAKTÓW Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI NA TERNIE NIEMIEC I SZWAJCARII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO POTRZEB RYNKU DOCELOWEGO
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na ternie Niemiec i Szwajcarii oraz przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór zestawienia zrealizowanych usług dotyczących internacjonalizacji.
 5. Plan realizacji usługi.
OGŁOSZENIE
Zarząd Firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Warunki badania sprawozdania finansowego:
 1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie do 15 marca 2019r.
 2. Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm prowadzących działalnośc produkcyjną.
 3. Biegły rewident na posiedzeniu Zarządu Spółki złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany okres.
 4. Oferty zawierające:
   -  cenę,
   -  termin badania sprawozdania,
   -  aktualny odpis z KRS,
   -  odpis wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
   - projekt umowy.
należy przesłać pocztą na adres:

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.
37- 100 Łańcut
ul. Kolejowa 5A

lub złożyć osobiscie w siedzibie Spółki.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – PRASA DO SKLEJKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci prasy do sklejki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – PRASA DO SKLEJKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci prasy do sklejki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – PLAN/STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI, PROJEKT/STRATEGIA NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI ORAZ PLAN/STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU, PROMOCJI I REKLAMY ORAZ WPROWADZENIA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację planu/strategii komunikacji marki, projektu/strategii nowej identyfikacji wizualnej marki oraz planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia rynek nowych produktów w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – LINIA ŁUSZCZARSKA WRAZ Z PODAJNIKAMI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci linii łuszczarskiej wraz z podajnikami w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ – PLAN/STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI, PROJEKT/STRATEGIA NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI ORAZ PLANA/STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU, PROMOCJI I REKLAMY ORAZ WPROWADZENIA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • opracowaniu planu/strategii komunikacji marki,
 • opracowaniu projektu/strategii nowej identyfikacji wizualnej marki,
 • opracowaniu planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów.
w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Wzór metodologii realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania planu/strategii komunikacji marki
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania projektu/strategii identyfikacji wizualnej marki
 7. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia rynek nowych produktów
 8. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji kompleksowych usług
 9. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług o wartości co najmniej 20 tyś. PLN
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SPRĘŻARKA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci sprężarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – MIKSER DO NAKŁADARKI KLEJU
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci miksera do nakładarki kleju w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – LINIA ŁUSZCZARSKA Z PODAJNIKAMI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci linii łuszczarskiej z podajnikami w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SPRĘŻARKA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci sprężarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – MIKSER DO NAKŁADARKI KLEJU
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci miksera do nakładarki kleju w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SYSTEM ODPYLAJĄCY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci systemu odpylającego w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SYSTEM ODPYLAJĄCY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci systemu odpylającego w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi doradczej polegającej na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 elementów architektonicznych,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 siedzisk.
w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
Informujemy, iż firma BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BESTER SKLEJKI w skutek wdrożenia strategii wzorniczej”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 455 050.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.31%


ZAŁĄCZNIKI:
 1. Wersja PDF
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.
zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 elementów architektonicznych,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 siedzisk.

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór planu realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie w projektowaniu produktów wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich 3 lat.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego
20-05-2016
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BESTER SKLEJKI”

Zapytanie Ofertowe
Bester Sklejki Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BESTER SKLEJKI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2015
Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma po raz kolejny została laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Nagroda została przyznana w kategorii „Najlepsze produkty” za elementy gięto-klejone do krzeseł produkowane pod specyficzne wymagania klienta.
Zatrudnimy handlowca z językiem niemieckim
Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na wyżej wymienionym stanowisku zapraszamy do składania CV mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy.
CERTYFIKAT FSC®
Nasza firma posiada certyfikat  Forest Stewardship Council ® (FSC). Oznacza to, że wykorzystujemy surowce, które pochodzą z lasów prawidłowo zarządzanych i innych źródeł kontrolowanych, spełniających najwyższe standardy, a w naszej firmie panują zgodne z wymogami polityki społecznej oraz przyjazne dla środowiska warunki pracy.
NAGRODA PNG
W 2009 roku zostaliśmy laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, przyznawanej firmom aktywnym gospodarczo w regionie podkarpackim. Statuetkami PNG nagradzane są firmy posiadające pozytywny wizerunek i ugruntowaną pozycję na rynku.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego
21-12-2015
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

x
Zmieniamy się dla Ciebie.
Zapraszamy na profil fb BESTER Studio